[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/52>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42387/2007/163123>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42387/2007/163123>
sisvu:description NEAKORDNI TONOVI: Zaostajalice. Appoggiature. Prohodni i izmjenični tonovi. Varijante izmjeničnih tonova. Anticipacije. Pedalni ton. Primjena neakordnih tonova u okviru dijatonike i kromatike. Izrada modulativnih stavaka sa uporabom dijatonskih, kromatskih i enharmonijskih modulacija. Harmonijska analiza primjera iz glazbene literature klasike i ranog romantizma. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42387>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/52>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42387>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16803/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance