[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/52>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42419/2007/163084>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42419/2007/163084>
sisvu:description Metodika nastave harmonike-uvod Odgojno-obrazovne zadaće nastavnika harmonike Glazbeni talent-pedagoški talent Odgojno-obrazovni rad u glazbenim školama Odgojno-obrazovni zadaci nastavnog gradiva i njegovih dijelova Organizacija i planiranje nastavnog procesa Izrada individualnog plana Rad na glazbenim djelima Rad na glazbenim djelima Memoriranje i pamćenje Vježbanje Motivacija i motiviranost Priprema za nastup Trema (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42419>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/52>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42419>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16804/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance