[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/51>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42503/2008/201729>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42503/2008/201729>
sisvu:description Glazbena pedagogija kao znanstvena disciplina: predmet zadaci, područje istraživanja i proučavanja. Estetičko utemeljenje glazbene pedagogije. Odnos glazbene pedagogije prema općoj pedagogiji kao odnos posebnoga prema općem. Nastava glazbe u općem odgoju i obrazovanju: povijest glazbene nastave; ciljevi i zadaci, koncepcijski modeli - europska i svjetska iskustva; izvori znanja: nastavna sredstva i pomagala; procesi stjecanja znanja i umijeća u nastavi glazbe: odnos znanja i umijeća; teorijsko objašnjenje pojedinih nastavnih aktivnosti: pjevanja, sviranja, slušanja glazbe, stvaralaštva, glazbenog opismenjivanja; problem udžbenika u nastavi glazbe. Mogućnosti korelacije nastave glazbe s drugim nastavnim predmetima; nastavni plan i program: otvoreni i zatvoreni koncepti, pitanje kurikuluma; ocjenjivanje i vrednovanje učenika. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42503>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/51>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42503>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19265/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance