[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/54>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/57>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/58>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/65>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/68>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42536/2007/172114>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42536/2007/172114>
sisvu:description Tumačenje, uvježbavanje i utvrđivanje latinske deskriptivne morfologije: vrste riječi, imenice i pridjevi, komparacija pridjeva, zamjenice, brojevi, glagol, prilozi, prijedlozi, uzvici, veznici, tvorba riječi Uvod u pravila latinske prozodije i latinske metrike (daktilske, jampske i horijampske): Ovidijevi stihovi (daktilski heksametar i elegijski distih), Katulovi (jampski trimetar, holijamb, falečki jedanaesterac) i Horacijevi (sapfička strofa, alkejska strofa i dr.) Morfologija se uvježbava na tekstovima koji su obvezna lektira za usmeni dio ispita. Tumačenje, uvježbavanje i utvrđivanje latinske deskriptivne morfologije: vrste riječi, imenice i pridjevi, komparacija pridjeva, zamjenice, brojevi, glagol, prilozi, prijedlozi, uzvici, veznici, tvorba riječi Uvod u pravila latinske prozodije i latinske metrike (daktilske, jampske i horijampske): Ovidijevi stihovi (daktilski heksametar i elegijski distih), Katulovi (jampski trimetar, holijamb, falečki jedanaesterac) i Horacijevi (sapfička strofa, alkejska strofa i dr.) Morfologija se uvježbava na tekstovima koji su obvezna lektira za usmeni dio ispita. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42536>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/54>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/57>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/58>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/65>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/68>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42536>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16858/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16864/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16882/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16900/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16955/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance