[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42975/2008/133142>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42975/2008/133145>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42975/2008/133142>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42975/2008/133145>
sisvu:description Statistički i klinički pristup u psihologiji. Primjena statistike u znanstvenim istraživanjima i praksi psihologa. Klasificiranje i prikazivanje podataka (tablično i grafički). Središnje vrijednosti: aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost. Indeksi raspršenja i indeks srednjeg raspršenja, standardna devijacija, poluinterkvartilno raspršenje. Normalna distribucija i njezina upotreba. Skala ? z vrijednosti i skala decita. Provjeravanje hipoteza: o vrijednostima populacije, o razlici među statističkim vrijednostima (t-test). Provjera oblika distribucije i razlika među distribucijama (x2 ? test). Uvod u jednostavnu analizu varijance. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42975>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42975>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17106/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance