[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42998/2008/162433>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42998/2008/189043>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42998/2008/162433>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42998/2008/189043>
sisvu:description Jezične vježbe iz njemačkog jezika 2 nadovezuju se na Jezične vježbe iz njemačkog jezika 1. Kao i u prvom semestru težište je na razvijanju gramatičke kompetencije, i to na - Uvježbavanju gramatičkih struktura njemačkog jezika: tvorba i upotreba pasiva, tvorba glagolskih vremena, upotreba jakih i slabih glagola - posebno se obrađuju glagoli (prefiksalna i sufiksalna tvorba glagola, sinonimi, antonimi, idiomi). - Slušaju se i čitaju raznovrsni tekstovi (članci iz novina i tjednika, književni tekstovi i sl.) s temama s različitih područja svakidašnjeg života izvornih govornika - potom se ti tekstovi analiziraju kako sa sadržajne tako i s jezične strane - pomoću raznih tipova govornih i pismenih vježbi usvajaju se leksička i gramatička znanja te razvija komunikativna kompetencija studenata. Sadržaji i teme koje se obrađuju su sljedeće: Gesundheit/Krankheit, Wohnen, Urlaub/Reisen, Sport,, Bildung und Ausbildung, Schule, Arbeit/Beruf, Universität, Natur, Umwelt und Wetter. Teme koje se odabiru za ove vježbe su aktualne i prilagođene interesima studenata, čime im se omogućuje kontakt sa suvremenim njemačkim jezikom. Prijevodne vježbe ? s njemačkog na hrvatski jezik te lakši tekstovi, s hrvatskog na njemački jezik - također su važna komponenta ovog kolegija. Pri tome se prevode tekstovi koji su tematski vezani uz sadržaje koji su prethodno obrađeni na nastavi. Tijekom semestra studenti pišu jedan test iz gramatike (pasiv, glagolska vremena) te nekoliko kraćih testova vokabulara vezani za teme obrađene tijekom nastave. Tijekom semestra studenti pišu nekoliko kolokvija vezanih za gradivo obrađeno tijekom nastave. Na individualnim konzultacijama prati se napredovanje studenta u učenju jezika i daju mu se upute za daljnji rad. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42998>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42998>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17330/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17332/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance