[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43001/2008/162425>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43001/2008/189048>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43001/2008/162425>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43001/2008/189048>
sisvu:description Jezične vježbe iz njemačkog jezika na prvoj godini studija podijeljene su na Jezične vježbe iz njemačkog jezika 1 i na Jezične vježbe iz njemačkog jezika 2 i dopunjuju se međusobno. - Uvježbavaju se gramatičke strukture njemačkog jezika, npr. deklinacija, rekcija glagola, poredak riječi u rečenici - posebno se obrađuju glagoli (prefiksalna i sufiksalna tvorba glagola, sinonimi, antonimi, idiomi). - Slušaju se i čitaju raznovrsni tekstovi (članci iz novina i tjednika, književni tekstovi i sl.) s temama s različitih područja svakidašnjeg života izvornih govornika - potom se ti tekstovi analiziraju kako sa sadržajne tako i s jezične strane - pomoću raznih tipova govornih i pismenih vježbi usvajaju se leksička i gramatička znanja te razvija komunikativna kompetencija studenata. Sadržaji i teme koje se obrađuju su sljedeće: Der persönliche Bereich, Familie, Gefühle, Kleidung, Ernährung, Einkäufe, Werbung. Osim toga studenti samostalnu izrađuju / pripremaju i izlažu referat na zadanu ili odabranu temu. Velika pozornost posvećuje se i diskusijama koje se nadovezuju na referate studenata. Teme koje se odabiru za ove vježbe su aktualne i prilagođene interesima studenata, čime se studenti nastoje potaknuti na aktivno sudjelovanje i maksimalno zalaganje u radu na ovim vježbama. Usmene i pismene prijevodne vježbe (s njemačkog na hrvatski jezik te lakši tekstovi s hrvatskog na njemački jezik) također su važna komponenta ovog kolegija. Pri tome se prevode tekstovi koji su tematski vezani uz sadržaje koji su prethodno obrađeni na nastavi. Tijekom semestra studenti pišu nekoliko kolokvija radi provjere usvojenosti obrađenog gradiva.* Na individualnim konzultacijama prati se napredovanje studenta u učenju jezika i daju mu se upute za daljnji rad. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/43001>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/43001>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17103/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17331/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance