[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/10>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43002/2008/162429>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43002/2008/189038>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43002/2008/162429>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43002/2008/189038>
sisvu:description Pismo i govor kao dva pojavna oblika jezika, predmeti istraživanja fonetike i fonologije i njihovo mjesto među ostalim gramatičkim disciplinama, povijest njemačke fonetike i fonologije; fonetski opis: zvuk i glas, fiziološke osnove govora, artikulacijska i akustička fonetika; glasovne varijante: fon ' fonem - alofon, distinktivna obilježja fonema, kombinatorika; glas i njegov zapis: fonem - transkript - slovo; njemački fonološki sustav, opis pojedinih samoglasnika i suglasnika; glas i slog, vrste slogova u njemačkom jeziku, pravila rastavljanja riječi na slogove u njemačkom jeziku; naglašeni i nenaglašeni slog(ovi), glavni i sporedni akcent(i); osnove fonologije njemačke rečenice: akcent(i) u rečenici, neutralni i kontrastivni akcent, intonacija, ostala suprasegmentalna obilježja (jačina, pauze, tempo, ritam); usporedba njemačkog i hrvatskog glasovnog sustava i osnovnih fonoloških pravila, komparativna fonologija njemačke i hrvatske rečenice (glavne sličnosti i razlike). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/43002>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/10>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/43002>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17330/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance