[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43175/2008/169260>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43175/2008/169261>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43175/2008/169260>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43175/2008/169261>
sisvu:description Artikulacijska i akustička obilježja otvornika i zatvornika. Razvrstavanje otvornika i zatvornika prema mjestu i načinu tvorbe. Fonologija: fonem, fon, alofon. Fonološki sustav suvremenoga hrvatskog standardnog jezika. Unutarnja razlikovna obilježja. Morfonologija. Morfonem, morf, alomorf. Fonološke i morfonološke glasovne promjene. Raspodjela fonema. Fonetska i fonološka prilagodba stranih riječi. Naglasak riječi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/43175>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/43175>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17100/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance