[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43177/2008/182068>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43177/2008/250390>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43177/2008/182068>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43177/2008/250390>
sisvu:description Opće karakteristike epohe srednjega vijeka - povijesne i sociološke odrednice Periodizacija hrvatske srednjovjekovne književnosti. Žanrovski sustav hrvatske srednjovjekovne književnosti. Predsenjsko i senjsko razdoblje hrvatskoglagoljskoga tiska. Hrvatska srednjovjekovna poezija. Poetičke osobine hrvatske srednjovjekovne proze. Hrvatska srednjovjekovna prikazanja. Estetika srednjega vijeka. Humanizam i renesansa - opća obilježja epohe. Humanizam (obilježja, faze hrvatskoga humanizma, predstavnici po književnim središtima, žanrovski sustav). Žanrovski sustav hrvatske renesanse. Petrarkizam (definicija pojma, trubadurska lirika i dolce stil nuovo, obilježja Petrarkine lirike i njegova Kanconijera). Hrvatski petrarkizam (pojava petrarkiranja u Hrvatskoj, Zbornik Nikše Ranjine, obilježja hrvatske petrarkističke lirike, faze u razvoju hrvatskoga petrarkizma. Džore Držić i Šiško Menčetić. Renesansna epika. Djelo Marka Marulića s osobitim osvrtom na Juditu. Renesansna drama prije Marina Držića. Hanibal Lucić, Robinja. Teatar Marina Držića. Teatar u Dubrovniku poslije Marina Držića (tragedije, prijevodi Tassova Aminte i Guarinijeva Pastora Fide). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/43177>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/43177>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17098/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance