[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43181/2008/181114>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43181/2008/182075>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43181/2008/181114>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43181/2008/182075>
sisvu:description Opće odrednice političkog i kulturnog života hrvatskih zemalja početkom 17. stoljeća (rascjepkanost, podčinjenost stranim suverenitetima, utjecaj katoličke obnove i isusovaca na proširenje hrvatskoga kulturnog i književnog područja). Vjesnici novoga stila (manirizma) na prijelazu stoljeća (H. Mažibradić, P. Primović, S. Đurđević, J. Baraković). Manirizam kao tipološka i historijska kategorija, odnos književnosti i zbilje, odnos prema tradiciji, autotematičnost, formalni manirizmi. Barok i inačice hrvatskoga književnog baroka, predstavnici. Žanrovi hrvatske barokne književnost (lirika, ep, poema, melodrama). Barok kao potonulo kulturno dobro. Lirika Ivana Bunića Vučića i Ignjata Đurđevića. Osman Ivana Gundulića. Drame 17. stoljeća. Religiozna i komična poema. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/43181>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/43181>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17100/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance