[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/10>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/45042/2008/187923>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/45042/2008/187923>
sisvu:description U ovom se kolegiju podjednaka važnost daje svim jezičnim vještinama - receptivnim: slušanje i čitanje, te produktivnim: govor i pisanje te se intenzivno radi na njihovom sustavnom uvježbavanju što je potrebno i na visokom stupnju jezične kompetencije. Na vježbama se kao obvezna literatura koristi udžbenik za napredni stupanj učenja engleskog jezika Inside Out (Advanced) iz kojeg se obrađuju tekstovi s aktualnom tematikom. Osim udžbenika na vježbama se koristi radni priručnik sa zadacima kojima je svrha recikliranje obrađenog vokabulara te gramatičkih cjelina. Uz spomenute materijale na vježbama se koristi i tzv. resource pack, dodatni udžbenički materijal s različitim tipovima aktivnosti u paru ili skupinama kojima se, ponajprije, potiče razvijanje govornih vještina. Uz svaku se obrađenu cjelinu koriste i tematski vezani video zapisi s ciljanim aktivnostima prije, tijekom i nakon gledanja snimljenog video materijala. Osim navedenog, na nastavi se koriste i autentični materijali s interneta, članci iz dnevnog tiska i časopisa različite tematike i stilova (književni, razgovorni, novinarski, itd.) koji služe za jezičnu analizu (ponajviše leksičku), ali u isto vrijeme potiču studente na raspravu, iznošenje osobnih stavova te izražavanje kritičkog mišljenja. Budući da je jedan od važnijih ciljeva ovog kolegija razvijanje komunikativne kompetencije studenata, osobit naglasak stavlja se na različite vrste komunikacijskih govornih vježbi pri čemu se ponavljaju stečena, ali i usvajaju nova leksička i gramatička znanja. Jedna od najčeščih komunikacijskih vježbi su tzv. role-play vježbe kojima se nastoji potaknuti primjena jezika u složenije komunikacijske svrhe. Neki od primjera komunikacijskih vježbi su sljedeći: rasprava o čimbenicima koji određuju identitet osobe, rasprava o dobrom ukusu, opasnostima života u velikim gradovima, itd. Na vježbama se potiče stalna interakcija između studenata koja se postiže radom u skupinama, paru, ali i sudjelovanjem cijele grupe kojima je cilj poboljšanje govorne tečnosti i gram (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/45042>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/10>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/45042>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17330/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance