[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/45069/2008/189016>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/45069/2008/194102>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/45069/2008/189016>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/45069/2008/194102>
sisvu:description Predmet obuhvaća grčku povijest od početka razvoja egejskih kultura do rimskog osvajanja i rimsku povijest od najstarijih preditaličkih kultura do završetka Zapadnog rimskog carstva. Grci: Izvori; Egejsko-grčki prostor; Egejske kulture u 3. i 2. tisućljeću: kretska kultura, mikenska kultura; Dorska seoba; Razvoj grčke pismenosti; Kolonizacija; Razvitak društva u polisima na primjerima Sparte i Atene; Atena od najstarijih vremena do Klistena; Religija i kulturno stvaralaštvo do 6. stoljeća; Grčko-petrzijski ratovi; Atenska hegemonija i Peloponeski rat; Hegemonija Sparte i hegemonija Tebe; Kulturno stvaralaštvo u klasičnom razdoblju; Makedonija: Filip II i osvajanje Grčke, Aleksandar Veliki; Helenizam: dijadosi i stvaranje nvih država; Rimska osvajanja Makedonije i Grčke; Rimljani: Izvori; Prostor i najstarija Italija i njezino stanovništvo; Etruščani; Rim od osnutka do punskih ratova; Privreda i društvene ustanove; Religija i kulturno stvaralaštvo do kraja Republike; Republika: razvoj zakonodavstva, društvene ustanove, osvajanja Apeninskog poluotoka; Punski ratovi; Rimska republika od 146. do 501. godine: agrarne reforme, Sulino doba, od Sule do Cezara, l. triumvirat, 2. triumvirat; Osnutak Carstva: August i njegovo doba; Julijevsko-klaudijevska dinastija; Kršćanstvo; Od Vespazijana do Dioklecijana; Kolonije, privreda, društveni odnosi; Dioklecijan; Konstantin Veliki; Kasno Carstvo od Konstantina do Romula Augustula; Kulturno stvaralaštvo za Carstva. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/45069>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/45069>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17096/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance