[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2223/1>
sisvu:description Cilj je kolegija studente uputiti u žanrovsku raznolikost hrvatske usmene književnosti, na njezinu dugovječnost i prepletenost s pisanom književnošću od njezinih početaka do danas, povezanost s običajima (životnim i godišnjim) te utonulost u svakidašnji život. Teorijski, metodološki, stilistički, mitološki, kulturološki, antropološki, povijesni te žanrovski aspekti usmene književnosti analizirat će se na izabranim tekstovima. Hrvatsku usmenu književnost čine različiti žanrovski oblici: bajke, pripovijetke, predaje, legende i drugi prozni oblici; obredni i dramski dijalozi; epske i lirske pjesme te balade; poslovice, zagonetke i ostali sitni oblici U njoj se dodiruju i prepleću različite tradicije, primjerice mediteranske, srednjoeuropske, panonske, balkanske, te otuda izviru njezina distinktivna svojstva i posebnost. Samo i specifično hrvatskom je čini jezik (sa svojim trima narječjima: čakavskim, kajkavskim i štokavskim) na kojemu su je pripovjedači ili pjevači slušali, čitali, zapamtili i potom dalje prenosili. Žanrovski će se oblici obraditi na izabranim tekstovima iz objavljenih zbirki usmene književnosti. Posebno će se obraditi i povijest istraživanja usmene književnosti te različiti teorijski i metodološki pristupi tom specifičnom korpusu (u istraživanjima hrvatskih znanstvenika od 19. st. do danas kao i u svjetskoj folkloristici). Uputit će se na vitalnost (urbane priče, vicevii, internet). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/45833>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2223/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/45833>
rdf:type univ-ont:CourseInstance