[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/83/11>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/83/21>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46124/2008/204327>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46124/2008/204328>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46124/2008/204327>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46124/2008/204328>
sisvu:description Kinematika. Kinematika točke s osnovnim definicijama gibanja. Važnija gibanja točke u ravnini i prostoru. Relativno gibanje dviju točaka i složeno gibanje točke. Kinematika krutog tijela. Stupnjevi slobode gibanja i određivanje položaja krutog tijela u prostoru. Definicija apsolutnog i relativnog gibanja krutog tijela. Mehanizmi. Dobivanje mehanizama od statički određenih konstrukcija. Primjena plana pomaka i principa virtualnog rada u statičkoj analizi konstrukcija. /Dinamika. Uvod. Zadaća i podjela dinamike. Mehanički rad. Polje sila. Diferencijalne jednadžbe gibanja materijalne točke. Osnovni Zakoni dinamike točke. Neslobodno i relativno gibanje materijalne točke. Dinamika sustava i krutog tijela. Osnovni zakoni. Zakon gibanja centra masa sustava ili krutog tijela. Sudar. Jednadžbe osnovnih gibanja krutog tijela. Oscilacijsko gibanje sustava s jednim stupnjem slobode. Odgovor realnog sustava s jednim stupnjem slobode na početne uvjete i/ili vanjsku pobudu različitog tipa (harmonijska, periodička ili sila općeg karaktera, pomicanje podloge i dr.). Numeričko rješavanje zadaća opisanih sustavom običnih diferencijalnih jednadžbi (metode Runge-Kutta do 4. i viših redova). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46124>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/83/11>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/83/21>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46124>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19024/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/23494/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance