[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2009 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46271/2009/288901>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46271/2009/288902>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46271/2009/288901>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46271/2009/288902>
sisvu:description Predmet obuhvaća pregled glavnih povijesnih procesa, struktura i zbivanja u navedenom kronološkom razdoblju s naglaskom na onima koja bitno obilježavaju prelazak od tradicionalnih zajednica prema modernom društvu. Osnovne teme: - Uvod - opća obilježja ranomoderne povijesti (1492.-1789.) - Društveni, gospodarski i politički preduvjeti velikih geografskih otkrića - Izvaneuropski svijet prije velikih geografskih otkrića - Velika geografska otkrića, humanizam i renesansa - Prevlast Španjolske u Europi, Apeninski poluotok 16.-18. st. - Reformacija i Katolička obnova te Tridesetogodišnji rat - Ekspanzija Osmanskoga Carstva u Europi - Habsburška Monarhija - europska velesila i braniteljica katoličanstva - Sveto Rimsko Carstvo Njemačkog Naroda u novom vijeku - Nastanak Pruske države, proces stvaranja Rusije kao europske velesile - Nizozemska revolucija i Engleska revolucija te apsolutna monarhija - Sukobi velesila za prevlast u Europi - Epoha prosvjetiteljstva i gospodarstvo ranomodernog doba u Europi - Struktura europskih društava 16.-18. st. i izvaneuropski svijet 16.-18. st. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46271>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46271>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24680/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance