[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2009 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46274/2009/288908>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46274/2009/288909>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46274/2009/288908>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46274/2009/288909>
sisvu:description 1.Opće karakteristike Osmanskog Carstva i pregled osmanskih osvajanja Balkanskog poluotoka do Mohačke bitke 1526. godine; Austrija i Ugarska do1526. godine; Mleci, Njemačka, Pruska, Rusija do početka 16. stoljeća; 2. Osmansko Carstvo u XVI., XVII. i XVIII. stoljeću (Mohačka bitka, prodor prema Beču, Budimski ejalet, Veliki bečki rat i Karlovački mir 1699., društveni i privredni odnosi, opadanje Carstva, ratovi sa Rusijom, Austrijom, Mlecima); 3. Austrija u XVI., XVII. i XVIII. stoljeću (dinastija Habsburga, posjedi, proturječnosti, unutrašnje barijere, carine, svećenstvo, svjetovna feudalna gospoda, riteri, kraljevski gradovi, dvorske kancelarije, Kamer kolegij, Dvorski ratni savjet, inozemni poslovi, ovladavanje Ugarskom, ratovi sa Osmanskim Carstvom, odnosi sa Pruskom, nestanak Poljske, položaj seljaka, Pragmatična sankcija, ratovi za austrijsko naslijeđe, Marija Terezija, Rusija i Habsburško Carstvo, prosvjećeni apsolutizam); 4. Pruska kraljevina u XVI., XVII. i XVIII. stoljeću: položaj Njemačke u Svetom rimskom carstvu, trgovina, saobraćaj, humanistički pokret, izlaz njemačkih država na obale Sjevernog mora, privredne prilike, hugenoti i protestanti, carski gradovi, dinastija Habsburga, sabor itd.; 5. Istočno pitanje, kolonizacija Ugarske, kuga, tajno vijeće, gubernije, seljačko-kozačka buna, Rusko-osmanski rat 1768.-1774., odnosi Rusije, Austrije i Pruske. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46274>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46274>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24681/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance