[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2009 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46275/2009/289025>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46275/2009/289026>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46275/2009/289025>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46275/2009/289026>
sisvu:description Predmet obuhvaća pregled glavnih povijesnih procesa, struktura i zbivanja u "dugom 19. stoljeću" s naglaskom na komparativni pristup europskoj i svjetskoj povijesti. Osnovne teme: - Uvod - opća obilježja povijesti 19. st. (1789.-1918.) - Uspon građanstva i građanske ideologije do Francuske revolucije - Francuska uoči građanske revolucije - Francuska građanska revolucija, Francuska i Europa u doba Napoleona - Odnos sila u Europi nakon Bečkog kongresa - Američki rat za nezavisnost i Američki građanski rat - Imeprijalizam i imperijalne europske sile - God. 1848.-1849. u Europi - Ujedinjenje Italije i ujedninjenje Njemačke - Istočno pitanje - Procesi oslobađanja od kolonijalne vlasti u 19. st. - Japan u drugoj polovici 19. st. - Nastanak i razvoj radničkog pokreta, dvije ruske revolucije - Prvi svjetski rat - uzroci, tijek, posljedice, gospodarstvo i društvo u 19. st. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46275>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46275>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24681/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance