[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46416/2008/204594>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46416/2008/204595>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46416/2008/204596>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46416/2008/204594>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46416/2008/204595>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46416/2008/204596>
sisvu:description Uvod: Zadaci anatomije drva. Porijeklo drva u sistematici biljnog carstva. Komercijalno korištenje. Metode rada u anatomiji drva. Struktura vaskularnog bilja: Osnovni dijelovi vaskularne biljke, primarni i sekundarni rast. Kambij: organizacija stanica, veličine, načini diobe, vrijeme djelovanja, postakmbijski rast stanica. Stanica i stanična stijenka. Histološka građa drva četinjača: tipovi stanica i staničja, njihov raspored i oblik, korisna obilježja u identifikaciji drva četinjača, komparativna anatomija raznih vrsta drva četinjača. Histološka građa drva listača: tipovi stanica i staničja, njihov raspored i oblik, korisna obilježja u identifikaciji drva listača. Komparativna anatomija raznih vrsta drva listača, vodič kroz ključ za prepoznavanje važnijih komercijalnih vrsta drva uz upotrebu povećala. Makroskopska građa drva. Sekundarno kožno staničje. Identifikacija drva: metode, granične mogućnosti, ključevi za identifikaciju. Varijacije građe drva unutar vrste i unutar stabla. Utjecaj građe drva na svojstva i upotrebu drva. Nepravilnosti građe drva: Reakcijsko drvo, kompresijske greške, lomna srž, usukanost žice, kvrge, lažni i prekinuti godovi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46416>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46416>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19482/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance