[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46501/2008/155190>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46501/2008/155190>
sisvu:description Cilj: Upoznati studente s važnošću kontinuiranog održavanja zdravlja pomoraca tjelesnim vježbanjem, temeljnim, općim te specifičnim motoričkim znanjima: penjanje po konopu i mornarskim ljestvama, spašavanje utopljenika, plivanje, mornarskim veslanjem. Adekvatnim kineziološkim aktivnostim zadovoljiti potrebe studenata za kretanjem kao izrazom zadovoljenja općih potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i studiranja. Pored toga cilj kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura je studentima prenijeti bazične informacije za zdravlje, radne i obrambene sposobnosti neophodne za život. Zadaci su: 1. usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za efikasno rješavanje potreba razvoja i očuvanja zdravlja, sadržajnijeg korištenja slobodnog vremena i rješavanje svakodnevnih motoričkih zadataka, a posebno u urgentnim situacijama ( ratne situacije, elementarne nepogode itd.); 2. upoznavanje sa zakonitostima rasta i razvoja primarnih antropoloških osobina; 3.razvijanje specifičnih motoričkih sposobnosti, posebno motoričkih znanja i dostignuća za obavljanje radnih manipulacija prema zahtjevima zanimanja pomoraca; 4. izgrađivanje humanih međuljudskih odnosa kao važnog čimbenika od kojeg zavisi zdravlje pojedinca i društva u cjelini; 5.stjecanje znanja o čimbenicima koji uvjetuju nastanak ozljeda i bolesti, razvijanje pravilnog stava prema zdravlju i bolestima , te poduzimanju mjera za čuvanje i unaprijeđenju zdravlja; 6.razvijanje sposobnosti za vrhunsko stvaralaštvo motoričkim izrazom prema individualnim karakteristikama nadarenih pojedinaca. Planirani ishod kolegija je stjecanje općih i specifičnih motoričkih sposobnosti, znanja , vještina , navika , čuvanja i unapređenja zdravlja i psihološke stabilnosti pojedinca kao preduvjeta zdravlja pomoraca na brodu. Sadržaj: Upoznavanje studenata sa nastavnim planom i programom, mjestima održavanja nastave i specifičnom opremom. Upoznavanje zdravstvenog statusa i (ne)aktivnosti studenata. Mjere (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46501>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46501>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19793/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19881/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24042/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24044/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance