[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46503/2008/159036>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46503/2008/159037>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46503/2008/159036>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46503/2008/159037>
sisvu:description Ciljevi i zadaci kolegija Cilj kolegija je upoznati studente s stabilnošću broda, definirati podjelu stabilnosti broda prema različitim kriterijima, definirati osnovna obilježja i uvjete plovnosti, upoznavanje sa obilježjima poprečne, uzdužne stabilnosti broda, kao i upoznavanje sa stabilnošću u neoštećenom i oštećenom stanju, statičkom i dinamičkom stabilnošću broda. Sadržaj kolegija Podjela stabilnosti broda prema različitim kriterijima, osnovna obilježja i uvjeti plovnosti Početna poprečna stabilnost broda Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda - vertikalni pomak masa, horizontalni bočni pomak masa, kombinirani pomak masa Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda - ukrcaj ili iskrcaj masa Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda - utjecaj slobodnih površina, Poprečna stabilnost pri većim kutovima nagiba - konstrukcija krivulje poluga statičke stabilnosti i analiza značajki Obilježja uzdužne stabilnosti broda, osnovni elementi, pokazatelji uzdužne stabilnosti Utjecaj na uzdužnu stabilnost broda - pomaka masa, ukrcaj ili iskrcaj masa Određivanje uzdužne stabilnosti broda - račun centracije Dinamička stabilnost broda, utjecaj dimenzija i tehnologije broda na stabilnost Stabilnost broda u oštećenom stanu i posebni slučajevi stabilnost broda Obilježja knjige stabilnosti i trima, analiza za različite vrste brodova Korištenje računala pri proračunu stabilnost - analiza ograničenja Međunarodni propisi o stabilnosti (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46503>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46503>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19860/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19882/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24043/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24045/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance