[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46505/2008/159039>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46505/2008/159039>
sisvu:description Ciljevi , zadaci i planirani ishod kolegija Tmeljna znanja o strukturi brodskog električnog sustava te sustava automatike; o sigurnom rukovanju uređajima i sustavima koji su direktno ili indirektno u domeni časnika palube; temeljna znanja o dijagnostici neispravnosti funkcija upravljanja. Studenti će steći dovoljno tehničkih znanja kako bi mogli nastaviti studij i steći inženjerska zvanja. Okvirni sadržaj kolegija Struktura, sadržaji i karakteristike električnog sustava broda, pretvarači energije, karakteristični brodski električni uređaji, napajanje u nuždi, automatsko upravljanje električnim uređajima, sadržaji automatizacije, regulacijski krug, davači informacija, algoritmi upravljanja, objedinjeni sustavi automatizacije, provjere ispravnosti u obimu predviđenom STCW konvencijom i IMO Model Course. Težište je stavljeno na sigurnost pri rukovanju uređajima i sustavima koji su direktno ili indirektno u domeni časnika palube, kako u normalnim uvjetima i tako i u ekscesnim situacijama, kao i dijagnosticiranje neispravnosti funkcija upravljanja. Razvijanje općih kompetencija (znanja i vještina) Upoznavanje s izvedbama brodskih električnih sustava i sustava automatike. Provođenje mjera sigurnosti na radu. Razvijanje specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razvijaju se sposobnosti za obavljanje dužnosti časnika palube. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46505>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46505>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19860/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19882/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24043/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24045/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance