[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46506/2008/159040>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46506/2008/159047>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46506/2008/159040>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46506/2008/159047>
sisvu:description Ciljevi , zadaci i planirani ishod kolegija Temeljna znanja o brodskim porivnim strojevima, vratilnom vodu, propulzorima, pomoćnim uređajima i sustavima, daljinskom upravljanju i nadzoru nad glavnim strojem s mosta; razumijevanje alarma glavnog stroja i mjere predostrožnosti; opće znanje o inžinjerskim pojmovima; temeljna znanja o sigurnom rukovanju uređajima i sustavima koji su direktno ili indirektno u domeni časnika palube; Studenti će steći dovoljno tehničkih znanja kako bi mogli nastaviti studij i steći inženjerska zvanja. Okvirni sadržaj kolegija Opća znanja o brodskim tehničkim pojmovima (7.01:1.10.3.); brodska porivna postrojenja ?7.01: 1.10.1. (dizel-motorna postrojenja, parnoturbinska postrojenja, plinsko turbinska postrojenja, kombinirana postrojenja); brodski pomoćni uređaji ? 7.01:1.10.2. (pumpe, ventilatori, kompresori, separatori goriva i ulja, kaljužni separatori, uređaji za obradu fekalnih voda, kormilarski uređaji, rashladni uređaji i elementi); daljinsko upravljanje i nadzor. Težište je stavljeno na sigurnost pri rukovanju uređajima i sustavima koji su direktno ili indirektno u domeni časnika palube, kako u normalnim uvjetima i tako i u ekscesnim situacijama. Razvijanje općih kompetencija (znanja i vještina) Upoznavanje s izvedbama brodskih strojnih sustava, funkcijama, eksploataciji. Zaštita strojeva i uređaja. Provođenje mjera sigurnosti na radu i zaštite okoliša. Razvijanje specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razvijaju se sposobnosti za obavljanje dužnosti časnika palube bez obzira na vrstu i snagu porivnog stroja te pomoćnih uređaja na upravljačkoj razini. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46506>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46506>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19860/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19882/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24043/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24045/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance