[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46933/2008/211463>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46933/2008/211464>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46933/2008/211463>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46933/2008/211464>
sisvu:description Kolegij obuhvaća pregled pretpovijesnog razvoja, materijalne te dijelom i duhovne kulture na prostoru hrvatskih zemalja kao dijela ukupnih zbivanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi, ali i u širem kontekstu, osobito kada je riječ o najstarijim prapovijesnim razdobljima; Uvod (pojam, periodizacija i kronologija prapovijesti); Paleolitik (pojava čovjeka, paleolitičke kulture, duhovna kultura i umjetnost paleolitika, mezolitik i mezolitičke kulture); Neolitik (proces neolitizacije i neolitičke kulture); Eneolitik (indoeuropska seoba, prerada i upotreba bakra, kulture eneolitika); Brončano doba (metalurgija bronce, egejsko-panonske migracije, brončanodobne kulturne skupine); Starije željezno (tehnologija prerade željeza i halštatski kulturni krug, etnogenetski procesi, etnokulturne skupine željeznoga doba); Mlade željezno doba (latenski kulturni krug, keltsko-latenska kultura u kontinentalnoj Hrvatskoj, protopovijesno doba, iliro-helenizam i grčki utjecaji na istočnome Jadranu sa zaleđem). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46933>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46933>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17095/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance