[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51017/2008/248157>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51017/2008/248157>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta: Stambene četvrti gustoće stanovanja veće od 100 stanovnika po hektaru. Metoda urbanističkog projektiranja. Oblici i prostorne potrebe stambenih zgrada. Tipologija stambenih zgrada. Suvremena stambena naselja. Suvremena stambena naselja u Hrvatskoj. Stambena naselja 19. i 20. stoljeća. Promet. Pješački promet. Prateće građevine. Komunalna infrastruktura. Javni prostor. Rekreacija. Kvantificirani pokazatelji u urbanističkom projektiranju. Provedba detaljnih urbanističkih planova. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija - znanja i vještina: Obuhvat saznanja ovog kolegija temeljan je za rad svakog arhitekta. Cilj kolegija je naučiti studente razumijevanju detaljnog urbanističkog plana i metodologiju njegove izrade. Na suvremenim referentnim primjerima detaljnih urbanističkih planova prezentiraju se prednosti i nedostatci ponuđenih rješenja. Teme ovog kolegija sastavni su dio znanja na kojim se temelji izrada Studija II u 3. godini Prediplomskoga studija i Urbanističkih radionica u Diplomskom studiju na Arhitektonskom fakultetu. Izvedbeni program predmeta: 1. STAMBENA NASELJA - GRADOVI U GRADU 2. METODA URBANISTIČKOG PROJEKTIRANJA ? ANALIZE 3. METODA URBANISTIČKOG PROJEKTIRANJA ? PLANIRANJE 4. OBLICI I PROSTORNE POTREBE 5. TIPOLOGIJA 6. SUVREMENA STAMBENA NASELJA 7. SUVREMENA STAMBENA NASELJA - HRVATSKA 8. STAMBENA NASELJA 19. STOLJEĆA 9. STAMBENA NASELJA 20. STOLJEĆA 10. PROMET 11. PJEŠAČKI PROMET 12. PRATEĆI SADRŽAJI 13. JAVNI PROSTOR 14. KVANTIFICIRANI POKAZATELJI 15. PROVEDBA URBANISTIČKIH PLANOVA Ostali oblici provođenja nastave i način provjere znanja: - Uvjeti za dobivanje potpisa: Redovito pohađanje nastave Način polaganja ispita: Pisani i usmeni ispit Doc.dr.sc. Krunoslav Šmit (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/51017>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/51017>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21997/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance