[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269167>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269168>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269169>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269170>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269171>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269172>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269173>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269174>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269175>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284517>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284518>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284519>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284520>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284521>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284522>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284523>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284524>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284525>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284526>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269167>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269168>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269169>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269170>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269171>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269172>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269173>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269174>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/269175>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284517>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284518>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284519>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284520>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284521>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284522>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284523>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284524>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284525>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/51021/2008/284526>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta: Sadržaj Studija 2 jest izrada detaljnog plana uređenja (DPU) gradskoga predjela (površine 10 hektara, gustoće stanovanja 40-100 stanovnika po hektaru) koji je predviđen za mješovitu, pretežito stambenu izgradnju. Program se sastoji od urbanističkog i arhitektonskog dijela zadatka. Težište je Studija 2 na urbanističkom dijelu zadatka gdje se izrađuje detaljni plan uređenja, dok se u arhitektonskom dijelu zadatka za parcelu iz obuhvata detaljnoga plana izrađuje idejni projekt stambene zgrade. Urbanistički dio zadatka obuhvaća izradu plana u okviru datosti konteksta, predviđenog programa - s manjim višestambenim zgradama, stambenim nizovima, "tepih" izgradnjom i slobodnostojećim obiteljskim kućama; s osnovnom školom i dječjim vrtićem s jaslicama; s centrom naselja trgovačke, uslužne i javne namjene; s trgovima i okupljalištima u javnom prostoru; te s perivojem naselja, šetalištima i javnim površinama pod nasadima - koji svojim oblikovnim i tehničkim rješenjima zadovoljavaju suvremene urbanističke i arhitektonske kriterije. Arhitektonski dio zadatka sadrži izradu idejnog projekta stambene zgrade s 5-8 stanova (katnost do P+4), kao jedna od prijelaznih tipologija višestambene zgrade. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija - znanja i vještina: Studio II okosnica je studijskog programa jer povezuje urbanističko planiranje s arhitektonskim projektiranjem. Radom u studiju studenti se upoznaju s postupkom planiranja i projektiranja kojim se prostor i građevina razvijaju kroz kontekst, formu, funkciju, tehnologiju i materijal. Planom koji se izrađuje u Projektnom studiju, objedinjuju se znanja iz više strukovnih kolegija. U Studiju II aktivno sudjeluju nastavnici specijalisti za pojedine aspekte planiranja naselja i projektiranja građevina. Osim integracije znanja Studio II potiče individualni kreativni pristup rješavanju problema kod svakog pojedinog studenta. Unutar Studija II razvija se i problemska analiza, istraživanje i uporaba tradicijskih i suvremenih tehnologija. U okviru radnog proc (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/51021>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/51021>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21998/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance