[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2009 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/59222/2009/288773>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/59222/2009/288774>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/59222/2009/288773>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/59222/2009/288774>
sisvu:description Studij dijalektologije kao studij govornoga izraza polazi od terenskoga ispitivanja i lingvističkoga opisa što većega broja izoglosa pojedinih mjesnih govora kao osnovnih dijalektnih jedinica. Hrvatska dijalektologija obuhvaća tri narječja: čakavsko, kajkavsko i štokavsko. Svako narječje predstavlja zbroj zajedničkih obilježja određenoga broja mjesnih govora. Hrvatska dijalektologija proučava sve govore kojima govore Hrvati. Osnovu programa obuhvaća proučavanje triju hrvatskih narječja koja su sastavnice hrvatskoga jezika: čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga. Proučavanje svakoga narječja temelji se na jezičnom prikazu strukture sustava. U tu se svrhu posebno obrađuje fonetika, fonologija, morfologija, tvorba i leksičko blago. Program upoznaje studente s dijalektološkim nazivljem, terenskim istraživanjima, izradbom dijalektoloških atlasa. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/59222>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/59222>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24671/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance