[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/36/22>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/662/2004/26231>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/662/2004/26232>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/662/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/662/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/662/2004/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/662/2004/26231>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/662/2004/26232>
sisvu:description Energija i razvoj društva. Proizvodnja električne energije i utjecaj na ljude i okoliš. Održivi razvoj energetike i elektroenergetike. Tehnologije za proizvodnju električne energije u budućnosti. Atmosfera: sastav i fizikalno kemijski procesi. Ozonski omotač i njegov značaj za život na zemlji. Efekt globalnog zagrijavanja i emisije plinova staklenika. Tehnološki lanci za proizvodnju električne energije. Analiza utjecaja na okoliš. Emisije u zrak iz TE na fosilna goriva i tehnologije za smanjenje emisija. Propisi i međunarodni dogovori, lociranje elektrana. Otpad iz TE na fosilna goriva. Eksterni troškovi. Načini procjene i ekonomske osnove eksternih troškova. Zaštite okoliša i razvoj EES-a u uvjetima reforme i liberalizacije elektroenergetskog sektora. (hr)
sisvu:description Various power plants environmental impact. Environmental impact of power plants' construction and operation: thermal, hydro, nuclear and new renewables. Environmental impacts resulting from fuel production and supply. Pollutant emissions from fossil fuelled power plants and their environmental consequences: acid rain and greenhouse effect. Environmental impact of nuclear power plants. Quantification of risk associated with power system facilities. (en)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/662>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/36/22>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/662>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/3683/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance